ביקור משלחת אנשי חינוך מחו"ל ביום רביעי האחרון 15.11

ביקור משלחת אנשי חינוך מחו"ל בביל"ו!

ביום רביעי האחרון, כ"ו חשוון, 15.11, הגיעה לבקר בבית הספר משלחת של אנשי חינוך מארצות שונות על מנת לראות את התהליכים החינוכיים המתרחשים בבית ספרנו. 

האורחים התכנסו בספריה, שם שמעו את מקהלת בית הספר שרה את השיר "הללויה" של ליאונרד כהן.

(ההקלטה מצורפת כאן, השמיעה מומלצת!).

מקהלת בילו שרים הללויה

לאחר מכן הם סיירו בבית הספר וראו את הפעילויות השונות המתקיימות בבית הספר:

ליגת הערכים בעיצומו של משחק, ההפסקה הפעילה, לימוד בשיטת "הכיתה ההפוכה" ו"יום גמיש", התוצרים בכיתת "קוד רובוטיקה", לימוד ב"כיתה בטבע", קמפוס ביל"ו, סופר המידות, סיירת ביל"ו, המתמטיכולת ועוד.

האורחים התרשמו מאוד מהתלמידים המדהימים של בית הספר, מהלימוד ומהפעילויות המתרחשות תדיר בבית הספר, והודו לנו על הביקור המרתק.

ישר כח!

 

גלריית תמונות