מידע על הספרייה

כללי התנהגות בספרייה

בחופשת הקיץ שופצה הספרייה, הורכב פרקט חדש והוקמה פינת פופים. כדי שכולנו נוכל ליהנות מהספרייה לאורך זמן, אנא שמרו על הכללים הבאים: