לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

תפילה
8:00
8:20
שיעור 1
8:20
9:00
שיעור 2
9:00
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:50
הפסקה
9:50
10:10
שיעור 3
10:10
11:00
שיעור 4
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור 5
12:00
12:45
שיעור 6
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:45
שיעור 7
12:45
14:30
שיעור 8
13:30
15:15